Slider

 • Een laatste graphic 
  verscheen. De spreker
  nam een slok.
  Er viel een speld
  van 110 jaar oud.

 • De zaal zweeg.
  Net als de
  ademloze bezoekers.
  Hier werd geschiedenis
  geschreven.
 • Het slotapplaus klaterde
  Tweets juichten in
  dertig talen, vanuit
  een congreszaal
  uit 1903.

 • De beats vulden
  de oude zaal.
  John bekeek zijn relaties.
  Was dit marketing?
  Of magie?
 • 'Daar ben ik dan',
  zei hij.
  Zij nipte van haar wijn.
  De dames van Toorop
  zwegen discreet.

 • Het glas Bordeaux
  fonkelde. Even 
  sprankelend als
  zijn gasten. Dit was 
  monumentaal zakendoen. 

 • Het glas in lood 
  scheen duizend kleuren. 
  Frank zette de beamer 
  uit. 'Wow, lekker
  gewerkt mensen.'

Van Gogh 'The Ultimate Collection'
Bokbierfestival 2014
I am not a tourist Expat Fair
ERUS2014 - 17 t/m 19 september 2014